Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен. Дмитро Менделєєв.- - - - - - -Виховувати людину — означає визначати долю нації. Схиархимандрит Іоанн (1932-1991)

З досвіду роботи

      

Методичні рекомендації. Інтерактивне навчання як  засіб формування ключових компетентностей


                                  Опис системи роботи МО


Протягом останніх трьох років склалась певна система роботи методоб`єднання вчителів природничо-математичних дисциплін. Шкільне методичне об’єднання стало найбільш мобільною формою підвищення професійної майстерності вчителів. 
      Мета роботи МО: вдосконалення професійної компетентності педагогів і створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного процесу засобами методичної роботи. 
     Діяльність методоб`єднання спрямовується на виконання таких завдань:
-         удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки з метою надання якісної базової і повної загальної освіти;
-         створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів;
-         забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;
-         розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків.
     Пріоритетні напрямки роботи:
-         Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу;
-         Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних стандартів;
-         Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння;
-         Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння предметів і курсів природничо-математичного циклу, підвищення культури навчальної праці;
-         Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів підготовлених на ШМО;
-         Забезпечення навчальної роботи за профілем;
-         Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;
-         Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень;
-         Робота предметних кабінетів.
     Про свою роботу методоб`єднання звітувалось на педагогічній раді в лютому 2011 року, де його роботу було схвалено.
     При  плануванні роботи МО враховується його якісний склад, діагностичне анкетування. Так, в минулому навчальному році відбулись зміни. На зміну досвідченому вчителю фізики (Зиза В.В.) прийшов новий вчитель (Харчук В.М.), який мав значну перерву в педагогічній діяльності. Тому робота методоб`єднання відзначалась вагомою часткою індивідуальної допомоги колег в період між засіданнями, самі засідання проводились широким застосуванням практичних рекомендацій, форм і методів роботи, направлених на адаптацію вчителя до нових вимог і взагалі системи семестрово-блочно-залікової, яка впроваджена в нашій школі і є новою для вчителя.
     Головним у методичній роботі є надання реальної дієвої допомоги вчителеві у процесі розвитку його майстерності як сплаву професійних знань, умінь і навичок. План роботи МО на рік, як правило, змістовний, конкретний, відповідає сучасним вимогам, включає в себе п’ять засідань і велику роботу між засіданнями.
     Роботу МО розпочинаємо з постановки педагогічної проблеми. Її вибір ґрунтується на проблемі школи, району. Кожен вчитель відповідно до цього визначає свою методичну проблему і форму її завершення. Так, протягом 2006-2009рр. науково-методична проблема, над якою працювала школа, була: «Удосконалення уроку як головного засобу активної творчої взаємодії вчителя і учня», а тема МО: «Інтерактивні та інформаційні технології – один із засобів активної і творчої взаємодії вчителя і учня»; проблемні теми вчителів також підпорядковані реалізації спільної проблеми школи. Відповідно планувались методичні заходи, спрямовані на реалізацію проблемної теми школи (див. буклет ШМО).
     Робота методоб`єднання передбачає:
-         діагностику утруднень вчителів;
-         удосконалення педагогічної майстерності;
-         розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, дні природничо-математичних дисциплін);
-         вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду (досвід вчителя хімії Стрижеус Л.В. та ін.);
-         створення банку даних інноваційних технологій;
-         створення портфоліо;
-         проведення відкритих уроків.
     Членами МО  проведені відкриті уроки з питань:
-         діяльнісний підхід в організації навчання учнів;
-         впровадження ІКТ в навчально-виховний процес;
-         інтеграція знань (інтегровані уроки);
-         урок по своїй проблемній темі;
-         участь в шкільному конкурсі «Вчитель року» (Бистрицький Г.В,Веремій В.С.) 
      Кожен член МО має свою папку  по роботі  над науково-методичною проблемою, портфоліо, у якому відображено результати його діяльності, простежується зростання його майстерності.
     Робота МО відбувається у двох напрямках:
1.     Теоретична частина – запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес; використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.
2.     Практична частина – відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти, практичні рекомендації тощо.
     Система діяльності МО має тенденцію до пошуку сучасних форм роботи, підтримки інноваційного духу і творчого пошуку, удосконалення напрацьованого і застосування нових підходів та ідей. Практикуються такі форми проведення засідань: круглий стіл, тренінги, конференції. Заслуговує на увагу впровадження на кожному засіданні з минулого року проведення інтерактивної технології «Мікрофон» з метою швидкого повідомлення про втілення  на своїх уроках ефективних методик, технік тощо.
     Важливим етапом у змісті діяльності МО є розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час. Найпоширенішими є шкільні районні олімпіади з предметів природничо-математичного циклу, участь у Всеукраїнських («Левеня», «Колосок» та ін.), Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», робота в МАН (2010 рік Веремій Є. – переможець І етапу і учасник ІІ етапу), а також предметні дні  (2009-2010н.р. було відзначено наказом по школі високий рівень проведення днів математики та середній рівень проведення днів фізики, дні інших природничих наук не проводились). У минулому навчальному році було організовано і проведено дні природничо-математичних дисциплін. Всі члени МО прийняли активну участь в проведенні днів. План роботи включав в себе різноманітні, цікаві, розвиваючі, захоплюючі заходи, презентації проектів на тему: «Мікроби: друзі чи вороги?», «Наші крилаті друзі», інтелектуальні ігри: «Найрозумніший», «Математичний поле-чудес», різноманітні конкурси («Най…, най…, най…» включав в себе 9 конкурсів). Шкільна радіостанція YS4QWE продемонструвала свою роботу. З великим успіхом пройшов природничо-математичний КВК (інтелектуально-розважальна гра для 9-11 класів). Також сподобалось учням 9-11 класів інтелектуально-розважальна гра «Великі вчені».

     Методична робота – система, спрямована на  формування розвивального професійного середовища вчителя (див. схему).

Немає коментарів:

Дописати коментар